Entrar a: https://danielberdala.com/wp-admin/

Introduir mail i contrasenya

AFEGIR QUADRE
1. Clicar a GALERIA i després a Add New Cuadro

2. Escriure info + seleccionar categoria + pujar imatge

3. Pujar imatge: Al clicar a Set featured images s’obrirà aquesta pantalla i s¡ha de clicar a Subir archivos

i tot seguit clicar a Seleccionar archivos i escollir la foto del teu ordinador.

4. Seleccionar la imatge, omplir la info de la dreta i pujar-la clicant al botó blau Set featured image.
Texto alternativo: És el text que apareixerà si per algún motiu hi ha algun error i no es mostra la imatge.
Título: És el títol de la imatge, que no es veu, però que ajuda a posicionar als buscadors (google) i que si te la volguéssis descarregar, és el nom que t’apareixeria.
Leyenda: No escriure res.
Descripción: Text que tampoc és visible. Ha de ser un text explicant el que realment es veu al quadre. En aquest cas imagina que algú busqués a google «mujer de espaldas», doncs podría aparèixer aquesta imatge. Aquí la idea és que els elaboris una mica. Exemple «Cuadro al óleo mujer de espaldas cielo azul».

5. El resultat sería aquest:


6. I per publicar-ho només cal clicar a Publicar a d’alt a la dreta.


EDITAR QUADRE
Clicar a Galeria i al passar per sobre amb el cursor, veuràs les diferents opcions. Al clicar a el Títol del quadre o a Editar (fa la mateixa funció) entraràs dins de les caracterísitques d’aquell quadre i ho veuràs com es veu a la imatge del punt 5. Podràs editar el text, canviar-lo de categoria o reemplaçar la imatge.


PUJAR MOLTES IMATGES DE COP
Si has de pujar moltes imatges, per no pujar-les d’una en una, pots anar a
Galeria i seleccionar totes les que vulguis. Les selecciones desde el teu ordinador, les pujes, i després al crear un quadre, ja les tindràs pujades i només caldrà seleccionar-les.


NO FER CAS A TOTES AQUESTES NOTIFICACIONS